Dobrodošli
Search
Close this search box.

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših informacija kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti.

Koristimo vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje usluge. Korištenjem usluge pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

 

Interpretacija

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenje definirano pod sljedećim uslovima. Sljedeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove politike privatnosti:

Račun znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj usluzi ili dijelovima naše usluge.

Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva ili „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naš“) odnosi se na OD Handmade ByMe Sarajevo, Dobrinjske Bolnice 9.

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb lokacije, a koje sadrže detalje vaše istorije pregledanja na toj veb lokaciji među brojnim upotrebama.

Država se odnosi na: Bosnu i Hercegovinu

Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Lični podaci su bilo koja informacija koja se odnosi na osobu koja se može identifikovati ili se može identifikovati.

Usluga se odnosi na veb lokaciju.

Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime kompanije. Odnosi se na kompanije ili pojedince treće strane koje je kompanija zaposlila da bi olakšali pružanje usluge, da bi pružili uslugu u ime kompanije, da bi obavljali usluge u vezi sa uslugom ili da bi pomogli kompaniji u analizi načina na koji se usluga koristi.

Podaci o korišćenju odnose se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).

Web stranica se odnosi na Handmade ByMe online prodavnicu, dostupnom sa https://Www.Handmade-Byme.Com

Vi se odnosi na pojedinca koji pristupa ili koristi uslugu, ili kompaniju, ili drugo pravno lice u čije ime takvo lice pristupa ili koristi uslugu, u zavisnosti od slučaja.

Prikupljanje i korištenje

vaših ličnih podataka

 

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam dostavite određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

E-mail adresa

Ime i prezime

Telefonski broj

Adresa, država, pokrajina, poštanski broj, grad

Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi

Podaci o korištenju se prikupljaju automatski prilikom korištenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su adresa internetskog protokola vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum vaše posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj Identifikatori i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupite usluzi putem ili putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni uređaj Operativni sistem, vrsta mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pretraživač šalje svaki put kada posjetite našu uslugu ili kada pristupite usluzi putem ili putem mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja za praćenje aktivnosti na našoj usluzi i čuvanje određenih informacija. Korištene tehnologije praćenja su svjetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

Kolačići ili kolačići pretraživača. Kolačić je mala datoteka postavljena na vaš uređaj. Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke dijelove naše usluge. Osim ako niste podesili postavke pretraživača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.

Flash kolačići. Određene karakteristike naše usluge mogu koristiti lokalno pohranjene objekte (ili Flash kolačiće) za prikupljanje i pohranjivanje informacija o vašim preferencijama ili vašim aktivnostima na našoj usluzi. Flash kolačićima ne upravljaju iste postavke pretraživača kao one koje se koriste za kolačiće pretraživača. Za više informacija o tome kako možete izbrisati Flash kolačiće, pročitajte “Gdje mogu promijeniti postavke za onemogućavanje ili brisanje lokalnih zajedničkih objekata?” Dostupno na Https://Helpx.Adobe.Com/Flash-Player/Kb/Disable-Local-Shared-Objects-Flash.Html#Main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

Web Beacons. Određeni odjeljci naše usluge i naše e-poruke mogu sadržavati male elektronske datoteke poznate kao web svjetionici (takođe se nazivaju jasni GIF-ovi, oznake piksela i GIF-ovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju kompaniji, na primjer, da broji korisnike koji su posjetili te stranice Ili otvorio e-poštu i za druge povezane statistike web stranice (na primjer, snimanje popularnosti određenog odjeljka i provjeru integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti “trajni” ili “sesijski” kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj web pretraživač. Saznajte više o kolačićima: korištenje kolačića po besplatnim pravilima privatnosti.

Koristimo sesijske i trajne kolačiće u dolje navedene svrhe:

Neophodni/esencijalni kolačići. Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih putem veb stranice i da bi vam omogućili da koristite neke od njegovih karakteristika. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprječavaju lažno korištenje korisničkih računa. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu biti pružene, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

Politika kolačića / Prihvatanje obaveštenja Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb lokaciji.

Funkcionalni kolačići Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite web stranicu, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je da vam pruže ličnije iskustvo i da izbjegnete da morate ponovo unositi svoje postavke svaki put kada koristite web stranicu.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi s kolačićima, posjetite našu politiku kolačića ili odjeljak o kolačićima naše politike privatnosti.

Upotreba Vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sljedeće svrhe:

Pružanje i održavanje naše usluge, uključujući praćenje korištenja naše usluge.

Za upravljanje vašim nalogom: Upravljanje vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje navedete mogu vam omogućiti pristup različitim funkcijama usluge koje su vam dostupne kao registrovanom korisniku.

Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađenost i preuzimanje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora sa nama putem usluge.

Da vas kontaktiramo: da vas kontaktiramo e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektronske komunikacije, kao što su Push obavještenja mobilne aplikacije u vezi ažuriranja ili informativne komunikacije u vezi s funkcionalnostima, proizvodima ili Ugovorene usluge, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je to potrebno ili razumno za njihovu implementaciju.
Da vam pružimo vijesti, posebne ponude i opće informacije o drugim robama, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije.
• Za poslovne transfere: Vaše podatke možemo koristiti za procjenu ili provođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja, ili druge prodaje ili prijenosa neke ili cijele naše imovine, bilo da je u toku ili kao dio stečaja, likvidacije , Ili sličan postupak, u kojem su lični podaci koje držimo o korisnicima naših usluga među prenesenim sredstvima.
Za druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, prepoznavanje trendova upotrebe, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procjenu i poboljšanje naših usluga, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.
Vaše lične podatke možemo podijeliti u sljedećim situacijama:
Sa pružaocima usluga: Vaše lične podatke možemo podijeliti sa pružaocima usluga kako bismo nadgledali i analizirali korištenje naše usluge, kako bismo vas kontaktirali.
Za poslovne transfere: Vaše lične podatke možemo podijeliti ili prenijeti u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine kompanije, finansiranju ili preuzimanju cijelog ili dijela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
• Sa podružnicama: Vaše podatke možemo podijeliti sa našim podružnicama, u kom slučaju ćemo zahtijevati od njih da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo podijeliti sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
Sa drugim korisnicima: Kada delite lične podatke ili na drugi način komunicirate u javnim prostorima sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da vide svi korisnici i mogu se javno distribuirati vani.
Uz vaš pristanak: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz vaš pristanak.

Zadržavanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržat ćemo i koristiti vaše lične podatke u mjeri potrebnoj za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (na primjer, ako se od nas traži da zadržimo vaše podatke kako bismo bili u skladu sa važećim zakonima), rješavati sporove i provoditi naše pravne sporazume i politike.
Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraći vremenski period, osim kada se ovi podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužim vremenskim periodima.

Prijenos Vaših ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim uredima Kompanije i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti na — i održavati na — računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gdje se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj nadležnosti.
Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja vaš pristanak na taj prijenos.
Kompanija će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbedno iu skladu sa ovom politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole, uključujući sigurnost Vaši podaci i drugi lični podaci.
Otkrivanje Vaših ličnih podataka
Poslovne transakcije
Ako je kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, vaši lični podaci se mogu prenijeti. Daćemo obaveštenje pre nego što se vaši lični podaci prenesu i postanu predmet drugačije politike privatnosti.
Sprovođenje zakona
Pod određenim okolnostima, od kompanije se može zahtijevati da otkrije vaše lične podatke ako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na valjane zahtjeve javnih vlasti (npr. Suda ili vladine agencije).
Ostali zakonski zahtjevi
Kompanija može otkriti vaše lične podatke u dobroj vjeri da je takva radnja neophodna za:
• Poštujte zakonsku obavezu
• Zaštita i odbrana prava ili imovine Kompanije
• Spriječiti ili istražiti moguće pogrešne radnje u vezi sa uslugom
• Zaštitite ličnu sigurnost korisnika usluge ili javnosti
• Zaštita od pravne odgovornosti
Sigurnost Vaših ličnih podataka
Sigurnost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedna metoda prijenosa preko Interneta, niti metoda elektroničkog pohranjivanja nije 100% sigurna. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti njihovu apsolutnu sigurnost.
 

Dječja privatnost

Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Mi svjesno ne prikupljamo lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i znate da nam je vaše dijete dalo lične podatke, molimo Kontaktiraj nas. Ako postanemo svjesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provjere saglasnosti roditelja, poduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.
Ako se trebamo osloniti na pristanak kao pravni osnov za obradu vaših podataka, a vaša država zahtijeva saglasnost roditelja, možemo zahtijevati saglasnost vašeg roditelja prije nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati veze ka drugim web stranicama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bit ćete usmjereni na stranicu te treće strane. Izričito vam savjetujemo da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite.
Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje stranice ili usluge trećih strana.

Promjene politike privatnosti

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati našu politiku privatnosti. Obavijestit ćemo vas o svim promjenama objavljivanjem nove politike privatnosti na ovoj stranici.
Obavijestit ćemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obavještenja o našoj usluzi, prije nego što promjena stupi na snagu i ažurirati datum „Posljednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.
Savjetujemo vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti radi bilo kakvih promjena. Promjene ove politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktiraj nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj politici privatnosti, možete nas kontaktirati:
• E-mailom: Info@Handmade-Byme.Com